ZİYARET İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI


1.    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce belirlenecek programlar dâhilinde planda belirlenen güzergâhlarda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne kayıtlı “Alan Kılavuzları” ile birlikte turlar düzenlenebilir.
2.    Her ne suretle olursa olsun tur düzenleyecekler İdare tarafından düzenlenen etkinlik düzenleme formunu doldurmak ve idareden izin almak zorundadır (Bu durum; kaynakların sürdürülebilirliği, etkin yönetimi, korunması ve ziyaretçi güvenliği ile birlikte korunan alanlara gelen ziyaretçilerin izlenmesi ve yönlendirilmesi ile ziyaretçi ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tanımlanabilmesi açısından önemlidir).
3.    KÜRE DAĞLARI Milli Parkına yapılacak turlar için “Etkinlik Düzenleme Formu” doldurulur ve izin alınır.  İzin başvuruları şahsen veya posta, faks ve elektronik posta alanda Alan Kılavuzları Derneği olması durumunda Derneğe, olmaması durumunda ise İl Şube Müdürlüklerine ve/veya Bölge Müdürlüklerine yapılır.
4.    Tura katılan herkese seyahat acentesi tarafından “Doğada ve Milli Parklarda Uyulması Gereken Kurallar” konusunda yazılı bir açıklama tur başlamadan önce katılımcılara dağıtılır ve kurallara uyulması sağlanır.
5.    Korunan alanlarda sertifikalı “Alan Kılavuzları” bulunması durumunda ziyaretçilerin alan kılavuzları ile birlikte sahayı ziyaret etmeleri zorunludur. Ancak günübirlik kullanım alanları ile planda tanımlanan mutlak koruma alanı dışındaki alanlar yine tanımlanan kurallar çerçevesinde gezilebilir.
6.    Ziyaretçilerin tur esnasında yanlarında bulundurmaları zorunlu olan malzeme ve materyaller turizm acente ve firmalarınca ziyaretçilere bildirilir (Bu materyaller: Yağmurluk, uygun arazi ayakkabısı, güneş kremi, vb. gibi)

ZİYARETÇİ KURALLARI


1. Korunan alanlarda ziyaretçiler, Uzun Devreli Gelişme Planı, Plan Karar ve Hükümleri doğrultusunda İdare tarafından belirlenen bölgeler ve güzergâhlar dışına çıkamazlar (Bu husus hem kaynak değerlerinin korunması ve hem de ziyaretçi güvenliği açısından önemlidir).
2.  Doğal ve çevre dengesi ve ekosistem değeri bozulamaz.
3.  Doğal denge ve manzara bütünlüğünü bozacak ve doğal çevrenin bakir karakter ile bağdaşmayacak hiçbir faaliyete izin verilemez.
4.  Kaynakların doğal karakterinin mutlak korunması ve devamlılığı esastır.
5.  Turlar sırasında canlıların huzur ve sükûnetini, beden ve ruh sağlığını bozacak gürültü yapılması ve yüksek sesli müzik dinlenilmesi yasaktır.
6.  Milli Parkın özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz.
7. Planda Mutlak Koruma Alanı olarak belirtilen yerler, alanın ana kaynak değerlerini içermesiyle mutlak korunması gerekli alanlar olduğundan ve mutlak koruma alanlarında doğal kaynaklara insan etkisi olmaksızın doğal halinde bırakılması öngörüldüğünden, idarenin bilgisi dışında alanların kullanımı ve ziyaretçilerin gelişigüzel alanda dolaşması kesinlikle yasaktır.
8.  Milli Park sınırları içerisinde bulunan her türlü yabanıl faunanın yakalanması ve yumurtalarının toplanması yasaktır. Bilimsel amaçlı örnek toplanması için Doğa Koruma ve Milli Parkla Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunludur.
9.  Milli Park sınırları içerisinde bulunan her türlü yabanıl flora üyelerinden bilimsel örnek toplanması için, Doğa Koruma ve Milli Parkla Genel Müdürlüğü’nden izin alınması ve Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Tarih:15.08.1992, S:23316) uyulması zorunludur.
10.  Nesli tükenme tehlikesi altında olan her türlü flora ve fauna türlerin kesin koruma altına alındığı alanlarda ve genel güvenlik açısından girilmesi sakıncalı bölgeler ve yerlerde turlara izin verilmez.
11.  Ziyaretçiler tarafından Milli parktan nadir, endemik, nesli tehlikede veya tehlikeye düşebilecek doğal bitki türleri kesilemez, sökülemez, tahrip edilemez. Yabani hayvanların yumurtaları ve yuvaları toplanamaz ve bozulamaz.
12.   Kuşların üreme dönemlerinde kuş gözlemi yapılamaz ve görüntü alınamaz.
13.   Alanlarda ateş yakılamaz.
14.   Alanları kirletici hiçbir etkinlikte bulunulamaz.
15.  Her ne suretle olursa olsun,  korunan alanı ziyaret eden tüm ziyaretçiler yanında getirmiş olduğu çöpleri geri götürmek zorundadırlar.

16.    Her türlü su ortamında, suyun kalitesini değiştirecek ve her türlü kirlenmeye yol açacak faaliyet yasaktır.
17.    Milli Park alanı içerisinde her türlü kara avcılığı faaliyetleri ve her türlü balık avcılığı yasaktır.
18.    Milli Park alanı içerisinde her türlü su ortamına yabancı tür balığın salınması kesinlikle yasaktır.
19.    Turlara katılan kişilerin güvenliği için gereken önlemler seyahat acentesi tarafından alınır.
20.    Turlarda profesyonel fotoğraf ve film çekimleri için, İl Şube Müdürlüğü’nden izin alınır.
21.    Turlarda fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreler her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve İl Şube Müdürlüğü tarafından uygulanır.
22.    Arazide konaklamalı olarak düzenlenecek turlarda, kamp yerleri Uzun Devreli Gelişme Planı, Plan Karar ve Hükümleri Doğrultusunda belirlenir. (su kaynaklarına 500 metre yakın mesafede kamp kurulamaz)
23.    Konaklamalı tur düzenleyen seyahat acenteleri, tura katılanların tuvalet sorununu, Uzun Devreli Gelişme Planı, Palan Karar ve Hükümleri doğrultusunda çevreye zarar vermeyecek ve çevrede kalıntı bırakmayacak biçimde çözmek zorundadır.
24.    Alanların kullanma ve yararlanma şartları ve seviyesi İdarece belirlenir ve “taşıma kapasitesi” nin dışına çıkılmaz.
25.    Tur güzergâhlarının hangi araçlarla (taşıt-yaya vb.) gezilebileceği alanların Uzun Devreli Gelişme Planları ve yönetim planlarında tanımlanmaktadır. Plan Karar ve Hükümleri dışındaki araçlar kullanılamaz.
26.    Alanlarda ziyaretçi yönetimi, alandaki ziyaretçi kullanımları vb. uygulamalar hazırlanan planlar kapsamında uygulanır ve Plan Karar ve Hükümleri dışına çıkılmaz.
27.    Korunan alanlarda koruma, yönetim, araştırma, ziyaretçi bilgilendirme ve yönlendirmeye yönelik hizmet ve tesislerin bu alanlar için yapılan planlar doğrultusunda minimum olumsuz etki yaratacak şekilde gerçekleştirilmesi öngörülür ve uygulama planları ile gerçekleştirilir.
28.    Milli Park alanı içerisindeki yapılacak olan turlarda alan kılavuzu liderliğinde toplu hareket edilmesi zorunludur. Guruptan ayrı kalacak ve grubun dikkatini dağıtacak şekilde aykırı davranışlarda bulunulması yasaktır.
29.    Her ziyaretçi kendisi için gerekli ekipmanı yanında bulundurmak zorundadır.
30.    Amatör fotoğraf çekimlerinde de özellikle çevredeki diğer kişilerin fotoğraflanması esnasında fotoğrafı çekilecek kişilerden izin alınmadan fotoğraf çekilemez.